Next Exhibition.

​                         

2020

 

 

7/ oku taiga

 

5/ susuri

 

1/ chie kashiwagi 

    ishihara mizue

    dodo(antique)

 

2019

12/ susuri

11/ the hinoki​,anitya

8/ utusiki

(yasuhide ono,kiki product)

7/ namika nakai

6/ nakamura nazuki

5/ forme

1/ hatsutoki

2018

12/ mittan

suzuki takayuki

ikkuna / suzuki takayuki

2020 - 21 autumn / winter collection.

秋冬販売会

2020. 10 / 24 sat - 11 / 3 tue

​at shiranu

 

©︎SHIRANUI.